Visa Diện cha mẹ bảo lãnh

Gia đình được đoàn tụ là niềm mong mỏi lớn lao của cả những bậc làm cha làm mẹ và con cái sau nhiều năm chia cắt. Cha mẹ, với tư cách là một công dân Mỹ có thể bảo lãnh con cái sang Mỹ định cư.

Cha mẹ, với tư cách là một công dân Mỹ có thể bảo lãnh con cái sang Mỹ định cư. Có 3 trường hợp bảo lãnh con cái:
- Một là, công dân Mỹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi (hay còn gọi là con nhỏ của công dân Mỹ or child of U.S. citizen).
- Hai là, công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình.
- Ba là, công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình.

3 trường hợp này được giải đáp cụ thể như sau:

1. Công dân Mỹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi

Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi chưa có gia đình (hay còn gọi là con nhỏ của công dân Mỹ or child of U.S. citizen). Visa của hồ sơ bảo lãnh cho con nhỏ không bị giới hạn bởi số lượng visa hàng năm. Điều này đồng nghĩa với việc, visa của hồ sơ bảo lãnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi. 


Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, khi bảo lãnh con nhỏ dưới 21 tuổi thì mốc 21 tuổi được tính vào ngày nộp đơn. Nói nôm na, nếu cha mẹ, với tư cách là một công dân Mỹ bảo lãnh cho con vào lúc đứa con được 20 tuổi 11 tháng 29 ngày thì đứa bé đó vẫn được tính là trẻ dưới 21 tuổi mặc dù ngày phỏng vấn để trẻ hoàn tất thủ tục đi Mỹ đã qua 21 tuổi.

Bảo trợ tài chánh cho con dưới 18 tuổi

Trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh cho con nhỏ dưới 21 tuổi có một điểm đặc biệt đáng lưu ý là bạn sẽ không cần phải làm hồ sơ bảo trợ tài chính, cũng như nộp giấy thuế và chứng minh thu nhập nếu đứa bé vẫn chưa đủ 18 tuổi. Bởi, sau khi đứa bé qua đến Mỹ có thể nộp đơn xin nhập tịch theo cha mẹ.


2. Công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình

Trong trường hợp một công dân Mỹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình sang Mỹ định cư thì đơn bảo lãnh này được liệt kê vào diện ưu tiên F1. Tuy nhiên, đơn bảo lãnh diện này lại bị giới hạn số lượng hồ sơ có thể qua Mỹ mỗi năm do con số đưa ra của Luật Di Trú Mỹ. Chính vì vậy, thời gian chờ đợi cho hồ sơ diện này sẽ được quyết định bởi lịch chiếu khán (visa bulletin) hàng năm. Hiện tại, thời gian chờ đợi của hồ sơ diện này khoảng 7 năm, con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với NVC hàng tháng.


3. Công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình

Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con trên 21 tuổi đã có gia đình, đơn bảo lãnh này sẽ được liệt kê vào diện ưu tiên F3. Cũng giống như trường hợp thứ 2, visa mỗi năm có thể sang Mỹ sẽ bị giới hạn và được kiểm soát bởi lịch chiếu kháng (visa bulletin). Được biết, giới hạn của diện ưu tiên F3 này là 23,400 visa mỗi năm và thời gian chờ đợi cho diện F3 này cũng tăng lên đáng kể, khoảng 11 năm. Con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với NVC hàng tháng.

Câu hỏi thường gặp

Xem tất cả câu hỏi

Dịch vụ Liên Quan

    0911.812.900